Gedragsregels IJVC

IJVC is een recreatieve vereniging waarbinnen ieder lid met plezier op zijn of haar eigen niveau kan voetballen of als vrijwilliger zijn of haar bijdrage kan leveren.
Om dat plezier te behouden zijn er gedragsregels opgesteld die duidelijkheid scheppen over we hoe we met elkaar en met de spullen van de vereniging omgaan.
De regels gelden voor alle leden van IJVC, maar ook voor iedereen die te gast is op sportcomplex de Utherne.

De rode draad van de gedragsregels wordt gevormd door 3 kernwoorden:


Respect, plezier en aanspreekbaarheid!


De gedragsregels

1. Voetbal is een teamsport; dit geldt binnen het veld, maar ook daarbuiten, waar vrijwilligers actief zijn. Heb plezier, help elkaar, geef elkaar vertrouwen en communiceer met open vizier.

2. Het is niet toegestaan eigendommen van de vereniging mee te nemen of te hebben zonder toestemming.

3. Het is niet toegestaan zich op of buiten het veld gewelddadig te gedragen; dit geldt zowel op sportcomplex de Utherne als ook op het terrein van andere clubs, wanneer je daar namens IJVC aanwezig bent.

4. Het is niet toegestaan grove taal te gebruiken.

5. Iedereen, en in het bijzonder bestuur, leiders, trainers en vrijwilligers, heeft het recht je aan te spreken op ongewenst gedrag.

6. De kosten van beschadigde of vernielde goederen worden vergoed door de veroorzaker.

7. De voetbalvedlen van IJVC mogen buiten trainingen of wedstrijden niet worden betreden.

8. Iedereen wordt geacht op tijd te zijn, of dit nu een training, een wedstrijd of een vergadering betreft: afspraak is afspraak.

9. Het is je plicht om iedereen (gasten, tegenstanders, scheidsrechters, etc.) met respect te behandelen. Behandel hen zoals je zelf behandeld zou willen worden.

10. Het bestuur zal indien nodig sancties nemen; zij zal dit zorgvuldig proberen te doen op basis van hoor en wederhoor. Uitspraken van het bestuur zijn bindend.

Voetbalvereniging IJVC
Mei 2009 
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57