Oud IJVC 1 spelers

De afgelopen jaren zijn er veel gegevens bijgehouden door Mammoet Stats, en daarbij zijn er ook spelers die niet meer actief zijn voor IJVC 1. Op deze pagina staan de profielen van die spelers

(spelers die in de seizoenen 2004 tot heden actief zijn geweest)

A
B

Bakker, Anton de [2007] (15 wed; 1 goal)
Baudet
, Leon [2014] (1; 0)
Beerda, Abel [2011-2013] (3; 0)
Bergsma, Eddy [2008-2009] (33; 
Bergstra, Freerk [2002-2013, 2018] (170; 51)
Martin Bergstra
Boddema, Bert [2007] (14; 0)
Boer
, Abe de
Boer, Bouwe de
Boersma, Arnold
Boorsma, Eric
Boorsma, Johan
Boorsma, Ronald
Bootsma, Rudmer
Bosma, Rudy
Bouma, Age Jan

C

Corbée, Wietse

D

Dijkstra, Tiede Auke
Douna
, Marten

E
F

Fijlstra, Danny
Frankena, Marc

G

Gerbrandy, Jelle
Graaf, Jelle de
Groenendal, Bert

H

Haringa, Simon
Hobma, Thewis
Hogeling, Jan
Hiemstra, Sjoerd
Hitzert, Arjen
Hitzert, Jelte

I
J

Jagroep, Michael
Jansen, Martijn
Jong, Jelmer de

K

Koning, Pelle de
Koopmans, Doede Douwe
Kramer, Renier
Krauweel, Alex
Kroles, Jeroen

L

Leeuw, Menno de
Leeuwen, Joeri van

M

Malda, Cees
Molen, Niels van der

N

Nooitgedagt, Fokko

O

Oppedijk, Berend

P

Post, Jurjen
Posthuma, Nolke
Pronk, Tom

Q

Quarré, Hein

Reijenga, Durk
Reitsma, Douwe
Roskam, Nick

S

Saleh, Amanj
Saleh, Amin
Schepen, Klaas Hessel van
Schouwenaars, Heinze
Schreur, Evert
Steenbeek, Reinder

 

T

Tjoelker, Rinze Piter
Tolsma
, Brendan
Toonstra, Rutger

U
V

Visser, Robin
Vos, Mathijs
Vries, Jorn de 
Vries, Remco de
Vries, Roelof de

 

W

Waltje, Rients
Werf, Frans van der
Werf, Michel van der
Wessels, Arnold
Wijma, Menno

Z

Zijlstra, Arnold Jan
Zijlstra, Jelle Rinze
Zijlstra, Jos
Zoethout, Marten
Zwerver, Wilco
Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57