Opzeggen als lid

Opzeggen als lid bij IJVC


Uiteraard zien we onze leden niet graag vertrekken, 
hieronder staat de juiste gang van zaken.

 

Voor jeugdleden:

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via de secretaris

van de jeugdcommissie, Rigtje de Leeuw, de Sanhorst 10, Tel. 533339

Het lidmaatschap gaat men aan voor één volledig seizoen. Bij tussentijds

bedanken dient men nog 1 kwartaal de contributie voor het lopende seizoen te

betalen.

 

 

Voor seniorenleden:

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via de secretaris

van de senioren, Sjouke Fijlstra, Ylostinslaan 6,

Het lidmaatschap gaat men aan voor één volledig seizoen. Bij tussentijds

bedanken dient men de contributie voor het lopende seizoen volledig te

betalen.

 

Opzeggen dient voor 1 juni binnen te zijn!!
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57