Aanmeldbrief vrienden van IJVC

Geachte sportvriend(in),

 

 

Zoals bij vele andere verenigingen heeft ook IJVC een Vriendenclub.

U vraagt zich natuurlijk af wat houdt dat in en wat doet zij eigenlijk.

 

 

Het houdt in dat wíj als commissie op zoek gaan naar personen die,

geheel belangeloos, eens per jaar een bedrag van € 50,00 overmaken

naar ons bankrekeningnummer.

 

 

De doelstelling van de Vrienden van IJVC is het mede verbeteren en waarborgen

van de kwaliteit van onze voetbalvereniging. Hiermee doelen wij onder andere op:

- aanschaf van materialen (ballen, doelen, hesjes, vangnetten, etc.);

- trainers/leiders uit eigen gelederen gelegenheid geven tot het volgen van een opleiding;

- activiteiten voor jeugd/senioren (mede) te financieren.

 

 

Wanneer er binnen onze vereniging iets' nodig' is, zal het Algemeen Bestuur een schriftelijk

verzoek indienen bij onze commissie.

Wij zullen deze aanvraag dan beoordelen en schriftelijk uitsluitsel geven.

 

 

Als tegenprestatie voor uw lidmaatschap zullen de volgende zaken voor u geregeld worden:

- naamsvermelding op het bord, welke iedere wedstrijddag op de muur van de bestuurskamer komt te hangen;

- naamsvermelding op de IJVC-site

- toezending van de nieuwsbrief van de Vrienden van IJVC.

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande informatie en wilt u IJVC steunen met een lidmaatschap

van de Vrienden van IJVC, dan horen wij dat graag!

 

U kunt zich melden bij Douwe Zwaagstra, tel. 0515-531882, die u daarna alle bijzonderheden zal verstrekken.

 

 

 

Met vriendelijke sportgroeten, Commissie Vrienden van IJVC,

 

 

Douwe Zwaagstra

Henk Feenstra

Germ Bootsma

Jeroen Dijkstra
Sponsorgroep IJVC 1

logo MdG jpg

Fysio Wymbrits

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57