All time topscorer IJVC 3

All time topscorers IJVC 3
(2003 - 2015)

 

 

Doelpuntenmaker
Goals
Douwe Reitsma 134
Marcel Efdé 47
Rudmer Bootsma 37
Freerk Bergstra 27
Sytse de Vries 26
Arnold Boersma 26
Reinier Hitzert 23
Bouwe de Boer 23
Hidde Jan Hoeksma 22
Robin Visser 22
Rob Meertens 16
Jappie Fijlstra 16
Marco Nooitgedagt 16
Ascon Regeling 15
Rijkel Dotinga 15
Wilfried Nijland 14
Johan Steenbeek 13
Piet Stienstra 12
Reinder Steenbeek 11
Marco Lageveen 11
Doede Koopmans 11
Ronald Boorsma 11
Jelte Hitzert 10
Klaas Westerbeek 10
Simon Haringa 9
Niels van der Molen 8
Rinze Pieter Tjoelker 7
Arjen Hoekstra 6
Reinder Reitsma 6
Glenn Frieswijk 5
Nick Lageveen 5
Marten Visser 4
Durk de Jong 4
Jorn de Vries 4
Gosse Reitsma 4
Jos Schouwenaars 3
Johan de Haan 3
Rens Soenveld 3
Jos Zijlstra 3
Dirk Slot 3
Douwe van Slooten 3
Age Jan Osinga 3
Wim Kramer 2
Jan Ype de Boer 2
Wander Regeling 2
Jelmer de Jong 2
Folkert de Haan 2
Frans van der Werf 2
Gert Jan Muizelaar 2
Tim van de Meer 2
Marco Verbeek 2
Age Bakker 2
Geert Bartsma 2
Jordin Broekhuis 2
Marc Frankena 2
eigen doelpunten tegenstander 2
Rutger Toonstra 2
Danny Fijlstra 2
Johan Krikke 1
Albert de Graaf 1
Albert Rijpkema 1
Jacob de Boer 1
Alex Bruggenkamp 1
Jildert de Jong 1
Jan Hoekstra 1
Age Jan Bouma 1
Evert Schreur 1
Einte van der Meer 1
Arno Mulder 1
Rudy Bosma 1
Patrick Jagroep 1
Jouke Hoekstra 1
Remco de Vries 1
Johan Boorsma 1
Menno de Leeuw 1
Tom Pronk 1
Jan Zaagmans 1
Marten Zoethout 1
Menno Blokdijk 1
Eric Boorsma 1
Sjoerd Nooitgedacht 1
Jelle de Graaf 1Laatste tweets @vvIJVC

IJVC Facebook

Copyright © 2014 - Voetbalvereniging IJVC -  Sportcomplex de Útherne - De Dassenboarch 25 - 8651 CB IJlst - 0515 – 53 31 57